Politechnika Łódzka - www.p.lodz.pl Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź

Instytut Inżynierii Materiałowej, Zakład Biofizyki

ul. Stefanowskiego 1/15 budynek A18
90-924 Łódź
Instytut inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka - www.iim.p.lodz.pl


Kierownik jednostki organizacyjnej:
Rektor Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki


Dziekan Wydziału Mechanicznego PŁ:
prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński


Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego PŁ ds. specjalizacji:
dr inż. Marta Kamińska


Kierownik specjalizacji:
prof. dr hab. Bogdan Walkowiak
Kadra SIMJednostki Prowadzące Specjalizację