Strona informacyjna Specjalizacji w dziedzinie Inżynieria Medyczna (SIM)

W dniu 24 grudnia 2012 roku rozpoczyna działalność specjalizacja Inżynieria Medyczna