Politechnika Łódzka - www.p.lodz.pl Politechnika Łódzka,
Instytut Inżynierii Materiałowej, Zakład Biofizyki
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 budynek "Fabryka Inżynierów"
Instytut inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka - www.iim.p.lodz.pl
Kierownik specjalizacji:
prof. dr hab. Bogdan Walkowiak

e-mail: walkowiak.bogdanmalpagmail.com


Administracja:
dr inż. Marta Kamińska
605 490 025
e-mail: inzynieria.medycznamalpagmail.com


Księgowość:
Anna Wiśniewska

e-mail: anna.wisniewska1malpap.lodz.pl


Administracja stoną internetową:
dr Witold Jakubowski

e-mail: witold.jakubowskimalpap.lodz.pl