Podstawy prawne funkcjonowania Specjalizacji w dziedzinie Inżynieria Medyczna (SIM)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 30 września 2002 r.
w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
(Dziennik Ustaw Nr 173 — Poz. 1419 (pdf)

       

Do góry


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 14 listopada 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
(Dziennik Ustaw Nr 208 — Poz. 1312 (pdf)

       


Do góry


  Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie
INŻYNIERIA MEDYCZNA (pdf)

       


          

Do góry


Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie
INŻYNIERIA MEDYCZNA (pdf)

       


          


 

Do góry


Program specjalizacji w dziedzinie
INŻYNIERIA MEDYCZNA (pdf)

       Numer konta specjalizacji Inżynieria Medyczna


PEKAO SA 36 1240 3028 1111 0010 3741 7984 Z dopiskiem: I-7 specjalizacjaDo góry