Szanowni Państwo,


Nabór na specjalizację Inżynieria Medyczna zostaje przedłużony do zgłoszenia się minimalnej liczby kandydatów (8 osób). 


Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Materiałowej (www.iim.p.lodz.pl) Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 1/15 , (budynek A18 –  „Fabryka Inżynierów XXI wieku”), IV piętro, pokój 444. Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Instytut Inżynierii Materiałowej
Politechnika Łódzka
Ul. Stefanowskiego 1/15,
90-924 Łódź
Z dopiskiem "Specjalizacja Inżynieria Medyczna"


Ilość miejsc: 12


Koszt: w zależności od ilości kandydatów koszt za jeden semestr wynosi od 5300,00 zł do 8700,00 zł


Wykaz dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji przedstawiono w zakładce Strefa studenta/Rekrutacja".


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 631-30-63 lub 605 490 025
(dr Marta Kamińska) lub mailowo: inzynieria.medyczna@gmail.com
 


        
 

Szanowni Państwo,


Nabór na specjalizację Inżynieria Medyczna zostaje przedłużony do 31 października 2013 roku. 


Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Materiałowej (www.iim.p.lodz.pl) Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 1/15 , (budynek A18 –  „Fabryka Inżynierów XXI wieku”), IV piętro, pokój 444. Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Instytut Inżynierii Materiałowej
Politechnika Łódzka
Ul. Stefanowskiego 1/15,
90-924 Łódź
Z dopiskiem "Specjalizacja Inżynieria Medyczna"


Ilość miejsc: 12


Koszt: w zależności od ilości kandydatów koszt za jeden semestr wynosi od 5300,00 zł do 8700,00 zł


Wykaz dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji przedstawiono w zakładce Strefa studenta/Rekrutacja".


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 631-30-63 lub 605 490 025
(dr Marta Kamińska) lub mailowo: inzynieria.medyczna@gmail.com
   
 


 

Uwaga!!!

W związku z faktem, że do dnia 10 sierpnia zgłosiła się niewystarczająca do rozpoczęcia  specjalizacji liczba  kandydatów, przedłużamy nabór na Specjalizację Inżynieria Medyczna do dnia 1 października 2013 roku 

        
  W dniu 15 czerwca 2013 roku rozpoczynamy pierwszy nabór kandydatów do Specjalizacji Inżynieria Medyczna.
          
 
W dniu 24 grudnia 2012 roku rozpoczyna działalność specjalizacja Inżynieria Medyczna
 
 

          
           Szanowni Państwo,

         Politechnika Łódzka w 2008 roku podjęła starania o uzyskanie prawa organizacji w swych strukturach specjalizacji Inżynieria Medyczna. Dopiero w tym roku ostatecznie uzyskaliśmy wpis na listę ministra jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w zakresie Inżynierii Medycznej ( www.cmkp.edu.pl/index3.html ).

         Specjalizacja umożliwia osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera: automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, mechaniki i budowy maszyn, inżynierii materiałowej oraz informatyki uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie Inżynierii Medycznej. Interdyscyplinarny program specjalizacji oraz wysoka jakość kształcenia będą gwarantem uzyskania zarówno wiedzy jak i doświadczenia niezbędnego w pracy w środowisku szpitalnym w zakresie szeroko pojętej techniki medycznej. Cytując za programem specjalizacji: „… istotą kształcenia specjalizacyjnego jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry inżynierów medycznych do sprawowania roli nadzoru nad środkami technicznymi w procesie ich stosowania w praktyce klinicznej, w diagnostyce i terapii oraz wspomagania lekarza w zakresie właściwego (technicznego i ekonomicznego) ich wykorzystania, tj. zapewnienie właściwego, bezpiecznego, niezawodnego i skutecznego działania urządzeń”.


         Obecnie kończymy kompletowanie kadry dydaktycznej. Pozwoli nam to wkrótce oszacować koszt specjalizacji. Przewidujemy kształcenie modułowe realizowane w piątki, soboty i niedziele. Harmonogram zajęć podawany będzie semestralnie. Staże kierunkowe odbywać się będą w systemie tygodniowym (poniedziałek-piątek). Każdy specjalizant indywidualnie ustalać będzie termin rozpoczęcia stażu z kierownikiem stażu.


Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego PŁ ds. specjalizacji
dr inż. Marta Kamińska


Kierownik specjalizacji
prof. dr hab. Bogdan Walkowiak

 

  Nowości na stronie:

Podstawy prawne
Regulamin specjalizacji
Program specjalizacji